Sviatosť Birmovania 2008-Prievidza Zapotôčky; Vysluhovateľ generálny vikár Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.