Deň Sv. rodiny - farnosť Sv. Terézie z Lisieux, Prievidza - Zapotôčky; 28.12.2008