X. Ples farnosti Sv. Terézie z Lisieux, Prievidza-Zapotôčky, 2.2.2013


1-Páry-Skupiny [172]1-Páry-Skupiny [172]
2-Dominik a Miro [308]2-Dominik a Miro [308]
3-Rôzne [216]3-Rôzne [216]